SHOCKDEE AED Hero ทำให้หัวใจของคุณกลับมาเต้นใหม่ได้อีกครั้ง จุดประกายเพื่อ หัวใจของคุณ อย่าปล่อยให้ ภาวะหัวใจหยุดเต้นเฉียบพลัน มีโอกาสทำร้ายคุณและคนที่คุณรักค้นหาเครื่องเออีดี พบเจอเครื่องเออีดีรายงานที่ตั้งเครื่องเออีดี

งานการกุศลของเรา

ผมรัก สิ่งที่ผมได้เริ่มทำแล้ว ในประเทศไทย

ผมรัก สิ่งที่ผมได้เริ่มทำแล้ว ในประเทศไทย

มีคนอยู่ข้างๆคุณที่คุณสร้างความสุขและช่วยเหลือพวกเขาได้เสมอ www.shockdee.com จุด ประกาย เพื่อ หัวใจของคุณ

รายละเอียดทั้งหมด
บริจาคอาหารในชุมชน

บริจาคอาหารในชุมชน

บริจาคอาหารให้กับคนในชุมชนและเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ความแบ่งปันที่ไม่มีวันสิ้นสุด

รายละเอียดทั้งหมด
กิจกรรมการกุศล

กิจกรรมการกุศล

หลังจากที่เราทำสัญญาเรียบร้อยและติดตั้งเครื่อง AED เครื่องใหม่ตามตำแหน่งที่เราได้เลือกไว้เราสามารถช่วยเหลือผู้อื่นที่ต้องการความช่วยเหลือช่วยโดยการให้ความช่วยเหลือคนยากไร้ที่ขาดแคลนและ/หรือคนเร่ร่อนไร้บ้านบริจาคเสื้อผ้า บริจาคอาหารให้กับผู้หิวโหยมอบผ้าห่มให้สถานสงเคราะห์คนไร้บ้าน มอบเครื่องมือแพทย์ให้โรงพยาบาลส่งมอบอุปกรณ์การเรียนการสอนให้กับโรงเรียนที่ขาดแคลน และ… และ… และ….อื่นๆอีกมากมายโปรดช่วยและสนับสนุน SHOCKDEE โดยจองพื้นที่โฆษณาเพื่อให้เราสามารถช่วยเหลือและสนับสนุนผู้อื่นที่ต้องการความช่วยเหลือได้

รายละเอียดทั้งหมด
Copyright © 2022 Siam Star Adwise. shockdee.com All right reseved.